Gestor de residus construcció i demolició (RCD) núm. E-897.05

Transportista autoritzat de Residus Industrials núm. T-2649

Transportista autoritzat de Residus Inerts de la Construcció núm. TRC-00282

Codi RERA (Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant) 69/AB/11

Autoritzats per l'Agència de Residus de Catalunya

pedres

Enderrocs: Documents

Per realitzar un enderroc cal tenir present que és fonamental que ens facilitin la següent documentació:

  • Permisos: Fotocòpia de la Llicència Municipal d'Obres, Ocupació via pública, talls de carres i senyalitzacions.
  • Pla de Seguretat i Salut i Obertura del Centre de Treball: Oferim tràmits de gestió, basant-nos en el projecte d’enderroc del client.
  • Protocol d’esquerdes: necessari sempre que l'edifici a enderrocar tingui edificis confrontats, tant laterals com per la part del darrere.
Agència de Residus de CatalunyaAjuntament Arenys de MuntGerdApplusCE