Gestor de residus construcció i demolició (RCD) núm. E-897.05

Transportista autoritzat de Residus Industrials núm. T-2649

Transportista autoritzat de Residus Inerts de la Construcció núm. TRC-00282

Codi RERA (Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant) 69/AB/11

Autoritzats per l'Agència de Residus de Catalunya

pedres

Llistat de preus

Material Preu/Tn
Planta
Preu/Tn
A peu d'obra
Radi 1
Preu/Tn
A peu d'obra
Radi 2
Preu/Tn
A peu d'obra
Radi 3
Grava 06/16 (Mixta) 4,00 € 9,90 € 13,80 € 17,70 €
Grava 06/16 (Formigó) 5,50 € 11,40 € 15,30 € 19,20 €
Grava 16/40 (Mixta) 4,00 € 9,90 € 13,80 € 17,70 €
Grava 16/40 (Formigó) 5,50 € 11,40 € 15,30 € 19,20 €
Grava 40/80 (Formigó) 5,50 € 11,40 € 15,30 € 19,20 €
Tot-Ú 0/20 (Mixta) 2,50 € 8,40 € 12,30 € 16,20 €
Tot-Ú 0/20 (Formigó) 3,25 € 9,15 € 13,05 € 16,95 €
Sorra 0/06 (Mixta) 4,80 € 10,70 € 14,60 € 18,50 €
Sorra 0/06 (Formigó) 7,00 € 12,90 € 16,80 € 20,70 €
Rebuig de 2a 0/15 1,50 € 7,40 € 11,30 € 15,20 €
Sorra de 2ª 0/15 4,80 € 10,70 € 14,60 € 18,50 €
Saulo de Tall 3,20 € 8,90 € 12,80 € 16,70 €
Saulo Garbellat 4,80 € 10,70 € 14,60 € 18,50 €
Terra Vegetal 3,00 € 8,90 € 12,80 € 16,70 €
Terra Abonada 5,00 € 10,90 € 14,80 € 18,70 €
Per quantitats grans cal consultar possibles descomptes.
Podeu aprofitar el viatge descarregant residus de la construcció i carregant àrids reciclats a la tornada.
Són árids reciclats homologats que es poden utilitzar com a subbases, paviments i drenatges.
Aquests preus estan basats amb la càrrega complerta, tipus camió 'Dumper' (cárrega max. 13 Tn)
Radi (1): Mataró / Malgrat
Radi (2): Montgat / Mataró – Malgrat / Lloret – Granollers / Sant Celoni
Radi (3): altres poblacions (consultar)
IVA no inclòs

Disposem del control de qualitat del marcatge CE, en les diferents tipologies dels materials reciclats, que els hi oferim.
Agència de Residus de CatalunyaAjuntament Arenys de MuntGerdApplusCE