Gestor de residus construcció i demolició (RCD) núm. E-897.05

Transportista autoritzat de Residus Industrials núm. T-2649

Transportista autoritzat de Residus Inerts de la Construcció núm. TRC-00282

Codi RERA (Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant) 69/AB/11

Autoritzats per l'Agència de Residus de Catalunya

pedres

Saques, contenidors, pateres i caixes: models

Saques per runa 1 m3

Saques per runa 1 m3

Per tota classe d'obres.
Quan hi ha poc espai.

També disposem de saques per fibrociment
Contenidors de 5 m3

Contenidors de 5 m3 (3,30m x 1,70m x 1,13m)

Per tota classe d'obres.
Quan l'espai no és un problema
Quan hi ha un cert volum.
Contenidors de 9 m3

Contenidors de 9 m3 (3,30m x 1,70m x 1,50m)

Per obres amb molta quantitat de runa
Quan l'espai no és un problema.
Quan el material és voluminós
Pateres de 11 m3

Pateres de 11 m3 (4,00m x 2,00m x 1,13m)


Pateres de 13 m3 (4,70m x 2,00m x 1,13m)

Per obres amb molta quantitat de runa
Quan l'espai no és un problema.
Obertura per darrera, la càrrega es pot fer a nivell de terra
Caixes de 30 m3

Caixes de 30 m3 (6,10m x 2,50m x 2,50m)

Per obres amb molta quantitat de runa
Quan l'espai no és un problema.
Obertura per darrera, la càrrega es pot fer a nivell de terra
Agència de Residus de CatalunyaAjuntament Arenys de MuntGerdApplusCE