Gestor de residus construcció i demolició (RCD) núm. E-897.05

Transportista autoritzat de Residus Industrials núm. T-2649

Transportista autoritzat de Residus Inerts de la Construcció núm. TRC-00282

Codi RERA (Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant) 69/AB/11

Autoritzats per l'Agència de Residus de Catalunya

pedres

LListat de preus

Maquinària Preu / Hores
Giratòria de cadenes Liebherr 944 38 Tn ---
Giratòria de cadenes Liebherr 944 19 Tn ---
Giratòria de cadenes Liebherr 944 19 Tn amb martell ---
Giratòria de cadenes Liebherr 944 19 Tn amb Bivalva Batilón ---
Pala carregadora de rodes Cat-938-F ---
Pala carregadora de rodes Cat-544-L ---
Retromixta JCB, pala 4x1, ploma extens, hor. palets, cassó neteja ---
Retromixta JCB amb martell ---
Retromixta JCB amb safata hidràulica compactadora 60x80 cm ---
Mini-Excavadora Bobcat 743 ---
Mini-Excavadora Bobcat 743 amb martell ---
Mini-Excavadora sobre erugues Tc 75 ---
Mini-Excavadora sobre erugues Tc 75 amb martell ---
Camió Dumper 6x4 13,5 m3 ---
Camió Dumper 6x4 13,5 m3, amb grua de 23 metres ---
Camió Dumper 6x4 13,5 m3, amb bivalva ---
Camió Dumper 6x4 13,5 m3 ---
Camió Trahiler (banyeres) ---
Camió 8 Tn (2 eixos) amb grua 7 metres ---
Camió 8 Tn (2 eixos) ---
Camió 12 Tn (2 eixos) amb grua 7 metres ---
Camió 12 Tn (2 eixos) ---
Camió 12 Tn (4x4) amb grua 12 metres ---
Camió 12 Tn (4x4) ---
Motoanivelladora CAT 140 ---
Cuba d'Aigua 8.000 litres ---
Compactador Autopropulsat 12 Tn ---
Corró Manual Doble 650 Kg (lloguer diari) ---
Corró Compactador 3.500 Kg (lloguer diari) ---
Granota (Lloguer diari) ---
Trasllat Corró Compactador 3.500 Kg ---
Trasllat Granota ---
El trallat de la maquinària serà motiu d'import adicional segons emplaçament de l'obra tipus de góndola o port.
Els treballs nocturns, diumenges i festius tindran un mínim de 9 hores conformades amb unincrement en el preu d'un 25%
El muntatge i desmuntatge dels equips especials de bivalves batiló, així com el seu trasllat, serà motiu d'un import addicional segons emplaçament de l'obra.
En aquests preus no estan inclosos els impostos, permisos, IVA. etc.
Agència de Residus de CatalunyaAjuntament Arenys de MuntGerdApplusCE