Gestor de residus construcció i demolició (RCD) núm. E-897.05

Transportista autoritzat de Residus Industrials núm. T-2649

Transportista autoritzat de Residus Inerts de la Construcció núm. TRC-00282

Codi RERA (Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant) 69/AB/11

Autoritzats per l'Agència de Residus de Catalunya

pedres

Mixta

A Casas, de la runa en fem un producte reciclat de qualitat, ecològic i més econòmic.
Us calen àrids per a subbases, paviments o drenatges?
Reciclem els residus que es generen en la construcció i la demolició i n’obtenim un producte per a ser reutilitzat com a matèria primera a través d'un procés acurat de selecció, trituració i garbellament. Tots els nostres productes són analitzats per laboratoris homologats i responen a les exigències normatives de qualitat. Els nostres àrids reciclats de qualitat garanteixen un rendiment d'ús equivalent al de la matèria primera tradicional i a uns preus més competitius.

  • Grava mixta 40/80

  • Drenatges, trasdós de murs i bases de paviments
  • Grava mixta 16/40

  • Drenatges, trasdós de murs i bases de paviments
  • Grava mixta 06/16

  • Drenatges, trasdós de murs i bases de paviments
  • Sorra 0/5

  • Canalitzacions, per tapar serveis d’aigua, llum i gas
  • Tot-ú mixta 0/20

  • Per a bases i subbases de carrers
Disposem del marcatge CE pels àrids reciclats produïts a la nostra Planta de Reciclatge, basat en els controls de qualitat i assaigs realitzats al material revaloritzat.
arids mixta
Agència de Residus de CatalunyaAjuntament Arenys de MuntGerdApplusCE