Gestor de residus construcció i demolició (RCD) núm. E-897.05

Transportista autoritzat de Residus Industrials núm. T-2649

Transportista autoritzat de Residus Inerts de la Construcció núm. TRC-00282

Codi RERA (Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant) 69/AB/11

Autoritzats per l'Agència de Residus de Catalunya

pedres

Obres

CASAS és una empresa dedicada i especialitzada en l’enderroc de tota mena d’edificacions, tant per obra privada com per obra pública. Al disposar de les autoritzacions com a Transportista de Residus de la Construcció i Gestor d’una Planta de Reciclatge podem garantir una gran eficàcia i serietat en el desenvolupament dels treballs, així com la millor gestió per als residus generats

enderrocs
Agència de Residus de CatalunyaAjuntament Arenys de MuntGerdApplusCE