Gestor de residus construcció i demolició (RCD) núm. E-897.05

Transportista autoritzat de Residus Industrials núm. T-2649

Transportista autoritzat de Residus Inerts de la Construcció núm. TRC-00282

Codi RERA (Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant) 69/AB/11

Autoritzats per l'Agència de Residus de Catalunya

pedres

Relació de maquinària

  • Giratòria de rodes 904 amb martell, amb pinça de demolició o amb pinça de manipulació
  • Pala carregadora de rodes CAT-938 o CAT-544
  • Retroexcavadora mixta, pala 4x1, ploma extensible, palets, mixta amb martell o mixta amb safata hidràulica compactadora 60x80
  • Miniexcavadora Bobcat-743, amb martell, amb escombradora o amb corró compactador
  • Minigiratòria excavadora sobre erugues TC-75 amb martell o amb pinça de manipulació
  • Dúmper 6x4, amb grua de 23 metres o amb bivalva
  • Motoanivelladora CAT-140
  • Cuba d’aigua de 8.000 L o 13.000 L
  • Corró compactador de 3.500 kg, manual de 650 kg o piconadora de granota
Agència de Residus de CatalunyaAjuntament Arenys de MuntGerdApplusCE