Gestor de residus construcció i demolició (RCD) núm. E-897.05

Transportista autoritzat de Residus Industrials núm. T-2649

Transportista autoritzat de Residus Inerts de la Construcció núm. TRC-00282

Codi RERA (Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant) 69/AB/11

Autoritzats per l'Agència de Residus de Catalunya

pedres

Amiant

  • Retirada de plaques d’amiant
  • Retirada de dipòsits d’amiant
  • Retirada de tubs, baixants i canonades d’amiant
  • Transport d’amiant al gestor autoritzat

CASAS està registrada al RERA (Registre d’Empreses amb Riscos per Amiant) i disposa de les acreditacions necessàries per a la manipulació i transport d’amiant i material amb contingut d’amiant (MCA) a gestor autoritzat.
Les fibres d’amiant són substàncies prohibides pel que fa a la seva utilització, producció i comercialització. Degut als riscos per a la salut que comporten, requereixen un tractament especial per a la seva eliminació.
Per a més informació, no dubteu en contactar amb nosaltres.

amiant

Plans

Per tal de poder manipular material que contingui fibres d’amiant és imprescindible presentar un Pla de Treball al Departament de Treball
  • Plà Genèric: per a feines de fins a 100 m2. Temps d’espera per tràmits: 48h
  • Plà Específic: per a feines de més de 100 m2. Temps d’espera per tràmits: 1,5 a 2 mesos.
Per retirar material que contingui fibres d’amiant disposem de sacs especials per a dipòsits i/o plaques.
Agència de Residus de CatalunyaAjuntament Arenys de MuntGerdApplusCE