Gestor de residus construcció i demolició (RCD) núm. E-897.05

Transportista autoritzat de Residus Industrials núm. T-2649

Transportista autoritzat de Residus Inerts de la Construcció núm. TRC-00282

Codi RERA (Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant) 69/AB/11

Autoritzats per l'Agència de Residus de Catalunya

pedres

Ámbito de actuación

CASAS ofereix un ampli ventall de servei amb contenidors i pateres per les diferents tipologies de materials procedents de la construcció, garantint la correcta valorització dels residus a la nostra Planta de Reciclatge

Radio 1: Mataró / Malgrat
Radio 2: Montgat / Mataró – Malgrat / Lloret – Granollers / Sant Celoni
Radio 3: altres poblacions (consultar) mapa ámbito actuación
Agència de Residus de CatalunyaAjuntament Arenys de MuntGerdApplusCE