Gestor de residus construcció i demolició (RCD) núm. E-897.05

Transportista autoritzat de Residus Industrials núm. T-2649

Transportista autoritzat de Residus Inerts de la Construcció núm. TRC-00282

Codi RERA (Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant) 69/AB/11

Autoritzats per l'Agència de Residus de Catalunya

pedres

Saques d'àrids

Material Preu/Tn
Planta
Grava 06/16 (Mixta) 4,00 €
Grava 06/16 (Formigó) 5,50 €
Grava 16/40 (Ceràmic) 4,00 €
Grava 16/40 (Formigó) 5,50 €
Grava 40/80 (Formigó) 5,50 €
Tot-ú 0/20 (Mixta) 2,50 €
Tot-ú 0/20 (Formigó) 3,25 €
Sorra 0/06 (Mixta) 4,80 €
Sorra 0/06 (Formigó) 7,00 €
Saques € / unitat
Preu per omplir la saca 3,50€
Preu de la saca (càrrec) 8,00€
Preu de la saca (retorn, sempre que estigui en bon estat) 3,00€
Aquests preus són per càrrega a la Planta. Per transport a peu d’obra consultar.

Rentabilitat

Podeu aprofitar el viatge descarregant residus de la construcció i carregant àrids reciclats a la tornada.
Són àrids homologats que es poden utilitzar com a subbases, paviments i drenatges.
IVA no inclòs

Disposem del control de qualitat del mercat CE , en les diferents tipologies dels materials reciclats, que els hi oferim.
Agència de Residus de CatalunyaAjuntament Arenys de MuntGerdApplusCE